Hvordan arbejder jeg?

Vi sætter os ned og har en samtale om det, du gerne vil gøre noget ved i dit liv. Jeg lytter og spørger ind, og sammen finder vi ind til kernen.

˝

Min hovedopgave er at hjælpe dig med at få det godt, som lige den du er. I den forbindelse kan det ind i mellem gavne processen at finde ud af, om det besvær du bøvler med, har rødder tilbage i dine tidlige år. Men kun for en kort bemærkning. Hovedfokus vil altid være på at træne livsduelighed lige nu og her: Hvad kan du gøre? Hvilke værktøjer kan hjælpe dig? Hvordan kan du bedst tage vare på dig selv?

˝

Det handler også om, at få øje på og påskønne alt det, du i forvejen er god til. Det giver dig nemlig muligheden for at overføre talentfulde ressourcer fra et område til et andet område.

Anerkendelsen af det du allerede lykkes med, skal være det fundament, som vi bygger videre på.

˝

Er det terapi/psykoterapi? Det er ikke tænkt sådan, men som vi jo alle ved, så kan meget i livet jo virke terapeutisk.

˝

Coaching ligger nok tæt op af det, jeg gør.

˝

Samtale og Sparring er et tilbud til dig, der har brug for en at tale med i din stræben efter et godt liv.